Khái niệm volume flow rate, đôi khi được viết là volumetric flow rate, rate of fluid flow, volume velocity… google translate hay dịch không chính xác thành vận tốc dòng chảy.

Volumetric flow rate có thể hiểu là lưu lượng thể tích, còn được gọi là tốc độ dòng thể tíchtốc độ của dòng chất lỏng, hoặc tốc độ khối. Nói ngắn gọn thì là lưu lượng dòng chảy.

Lưu lượng dòng chảy là thể tích chất lỏng trôi qua trong một đơn vị thời gian; thường nó được biểu thị bằng ký hiệu Q (đôi khi ).Đơn vị SI là mét khối trên giây (m3 / s). Một đơn vị khác được sử dụng là centimet khối trên phút tiêu chuẩn (SCCM).

Công thức:

{\displaystyle Q={\dot {V}}=\lim \limits _{\Delta t\rightarrow 0}{\frac {\Delta V}{\Delta t}}={\frac {\mathrm {d} V}{\mathrm {d} t}}}

nghĩa là thể tích của chất lỏng V chảy qua một bề mặt trong một đơn vị thời gian t.

wiki/Volumetric_flow_rate

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *