Lưới bánh chè trong (mạc giữ bánh chè trong)

Mạc giữ bánh chè trong là một cấu trúc  sợi có các lớp nông và  sâu. Lớp nông được tạo thành từ các sợi thấp nhất của cơ rộng trong, cơ may và dây chằng bên trong. Lớp sâu đuọc tạo thành bởi dây chằng bánh chè đùi trong và lớp mạc dày lên.  

Nó bám vào phía trong của dây chằng bánh chè, xương bánh chè và gân tứ đầu đùi. Từ đây nó tỏa ra phía sau trong để hòa vào bờ trong của bao khớp và mặt trên của lồi cầu trong xương chày.

Đây là một cấu trúc cố định xương bánh chè quan trọng thông qua chỗ bám chắc vào lồi cầu trong xương chày này, giúp ngăn ngừa di lệch xương bánh chè ra ngoài.

https://radiopaedia.org/

 

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.