Ca số 11: Siêu âm thận trái. Lâm sàng không có gì đặc biệt.
Nguồn video: BS Nguyễn Đình Hồ.

ĐÁP ÁN:
U thận trái nghĩ U mỡ cơ mạch.

Đề nghị: Chụp CT bụng có cản quang.

Về cách gọi tên tiếng Việt của u (quan điểm cá nhân):
Tiếng Việt dịch danh từ ghép theo thứ tự từ sau ra trước. Một số danh từ ghép trong tiếng anh hay gặp như:

  • bedroom: phòng ngủ
  • toothpaste: kem đánh răng
  • motorcycle: xe mô tô
  • boyfriend: bạn trai

Tên tiếng Anh của u là Angiomyolipoma (AML) , đây là danh từ ghép đóng được tạo thành bởi 3 danh từ angio- (mạch), myo-(cơ), lipo- (mỡ), oma là hậu tố nghĩa là u (thường chỉ u lành). Angiomyolipoma tức là u lành có 3 thành phần mạch, cơ và mỡ.

=> tên gọi tiếng Việt đúng của u này nên được gọi là u mỡ cơ mạch (chứ không phải là u mỡ, u cơ mỡ, u mạch mỡ cơ, hay u mạch cơ mỡ…) – quan điểm cá nhân.

LÝ THUYẾT:
Trên siêu âm cấu trúc âm của AML tùy thuộc vào tỷ lệ chất mỡ, cơ trơn, mạch máu và xuất huyết bên trong. Hình ảnh kinh điển gồm:

  1. Tăng âm. Nếu thành phần cơ và mạch máu chiếm ưu thế u có thể giảm âm.
  2. Có thể nằm trọn bên trong nhu mô thận hoặc rồi ra ngoài.
  3. Có thể có bóng lưng.

Mặc dù u lành tính nhưng có thể xấm lấn đến các hạch tại chỗ và vào trong tĩnh mạch chủ dưới.

TRẢ LỜI CÂU HỎI:
1. Có cần phải chụp CT các u mỡ cơ mạch không?
Cần. Vì RCC thận nhỏ (< 3cm) cũng tăng âm và khó phân biệt với AML

Tài liệu tham khảo

 

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.